D. First

Таблица Списък

Задай във възходяща посока

Таблица Списък

Задай във възходяща посока